Stížnosti

Reklamace ceny jízdného


Pokud shledáte cenu jízdy neodpovídající, neváhejte se prosím na nás s tímto dilematem obrátit. Výhradně však vždy se stvrzenkou z taxametru konkrétní jízdy. Ve světle výše řečeného jste úctyhodnějšími zákazníky, když se na nás stokrát obrátíte s neoprávněnou stížností, než když se na nás byť jedenkráte neobrátíte. Pokud bude cena Vaší jízdy vyšší, než je oprávněná, vrátíme Vám celé jízdné zpět. V této chvíli jsme již kdykoliv schopni promítnout Vám reálnou trasu Vaší jízdy a porovnat ji s trasou, kterou byl řidič povinen užít. Předražená je tedy pro nás i ta jízda, kdy řidič zvolil úmyslně delší trasu, přičemž rozhodně nebudeme kalkulovat s momentem jeho omylu. Řidič si jako profesionál omyly nemůže dovolit. 


Reklamace přistavení vozidla


 Veškeré telefonické hovory našeho callcentra jsou nahrávány. Proto je každý hovor možné při reklamaci kterémukoliv z jeho účastníků přehrát (vyjma správce systému a účastníků hovoru nebude nikdy nikomu dalšímu konkrétní hovor přehrán). 


Reklamace reágování operátorek callcentra


 Jak již bylo v minulém bodě uvedeno, veškeré hovory dispečinku jsou nahrávány. Pokud tedy nebudete s chováním operátorky kdykoliv spokojeni, máme k dispozici tento materiál k prošetření Vaší stížnosti. Chování konkrétního člověka vůči druhému je samozřejmě disciplínou neskonale subjektivní, ale chceme Vás ubezpečit, že jsme mimořádně citliví na jakékoliv projevy neslušnosti či popření pravidel asertivního chování. 


Reklamace chování řidiče taxi


 V případě tohoto druhu reklamací jsme bohužel bezmocní ve smyslu objektivity našeho rozhodování, neboť v mnoha situacích jste to bohužel pouze Vy a řidič přítomní u konkrétní situace. V tomto případě jsme bohužel většinou odkázáni pouze na četnost podobných reklamací na jednoho konkrétního řidiče, kterou ale skutečně úzkostlivě sledujeme. Naši roli u tohoto druhu stížností tedy spíše spatřujeme v aktivní prevenci v podobě periodických opakovaných školení a psychologických zkoušek řidičů, které pořádáme. 


Jak řešit reklamaci?


 Reklamaci napište na +420 720 199 199. Toto je služební číslo a přesměrovává se podle služeb na jednotlivé řidiče, ale sms zpráva vždy přijde jen majiteli firmy TAXI AUSSIG.